Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza bywa wielką szansą dla dziecka pozbawionego spersonalizowanych rodziców. Bywa to środowisko, w którym najważniejszą rolą bywa opieka i wychowanie dziecka, które nigdy nie poznało prywatnych rodziców. Instytucja ta potrafi zapewnić dziecku odpowiedni postęp poprzez gwarancję mu bezpiecznego lokalu mieszkalnego, przynależności do rodziny, miłości, niemniej jednak także szansy na zaspokojenie potrzeby więzi z kimś bliskim.

Rodziny zastępcze a dobre dziecko

W rodzinach zastępczych kary cielesne w przeważającej ilości nie są stosowane, ponieważ opiekuni kierują się dobrem dziecka, nie chcąc pogarszać jego sytuacji psychicznej i emocjonalnej. Jednakże w rodzinach zastępczych istnieje problem z nauką dzieci przysposobionych a opiekunowie nie posiadają kasy na dodatkowe lekcje, sami także nie mają czasu by pomóc.

Kontakt dziecka z rówieśnikami

Dobrą wiadomością jest to, że dzieci takie raczej łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, są w znaczącej liczbie przypadków pogodne i pozytywnie nastawione do życia.

Wartość rodzin zastępczych bywa na razie zbyt mała, a potrzeby są o wiele obfitsze, ażeby ta sytuacja mogła się przemienić należy wprowadzić kilka zmian w ustawach. Rodzina zastępcza jest wielką szansą dla dziecka pozbawionego własnych rodziców. Jest to środowisko, w którym najważniejszą rolą bywa opieka i wychowanie dziecka, które nigdy nie poznało własnych rodziców. Instytucja ta potrafi zapewnić dziecku odpowiedni rozwój poprzez zapewnienie mu bezpiecznego domu, przynależności do rodziny, miłości, ale też szansy na zaspokojenie potrzeby więzi z kimś bliskim.

Kary cielesne w rodzinie zastępczej

W rodzinach zastępczych kary cielesne w przeważającej ilości nie są stosowane, ponieważ opiekuni kierują się dobrem dziecka, nie chcąc pogarszać jego sytuacji psychicznej i emocjonalnej. Natomiast w rodzinach zastępczych istnieje problem z nauką dzieci przysposobionych a opiekunowie nie mają pieniędzy na dodatkowe lekcje, sami też nie mają czasu by pomóc. Dobrą wiadomością jest to, że dzieci takie raczej łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, są zazwyczaj pogodne i pozytywnie nastawione do życia. Ilość rodzin zastępczych jest na razie zbyt mała, a potrzeby są o wiele większe, aby ta sytuacja mogła się zmienić należałoby wprowadzić kilka zmian w ustawach.