Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza bywa wielką szansą dla dziecka pozbawionego spersonalizowanych rodziców. Bywa to środowisko, w którym najważniejszą rolą bywa opieka i wychowanie dziecka, które nigdy nie poznało prywatnych rodziców. Instytucja ta potrafi zapewnić dziecku odpowiedni postęp poprzez gwarancję mu bezpiecznego lokalu mieszkalnego, przynależności do rodziny, miłości, niemniej jednak także szansy na zaspokojenie potrzeby więzi z kimś bliskim. W rodzinach zastępczych kary cielesne w przeważającej ilości nie są stosowane, ponieważ opiekuni kierują się dobrem dziecka, nie chcąc pogarszać jego sytuacji psychicznej i emocjonalnej. Jednakże w rodzinach zastępczych istnieje problem z nauką dzieci przysposobionych a opiekunowie nie posiadają kasy na dodatkowe lekcje, sami także nie mają czasu by pomóc. Dobrą wiadomością jest to, że dzieci takie raczej łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, są w znaczącej liczbie przypadków pogodne i pozytywnie nastawione do życia.

Wartość rodzin zastępczych bywa na razie zbyt mała, a potrzeby są o wiele obfitsze, ażeby ta sytuacja mogła się przemienić należy wprowadzić kilka zmian w ustawach.

Rodzina zastępcza {jest|bywa} wielką szansą dla dziecka pozbawionego {własnych|indywidualnych|spersonalizowanych|prywatnych|osobistych|swoich} rodziców. {Jest|Bywa} to środowisko, w którym najważniejszą rolą {jest|bywa} opieka i wychowanie dziecka, które {nigdy|przenigdy} nie poznało {własnych|indywidualnych|spersonalizowanych|prywatnych|osobistych|swoich} rodziców. Instytucja ta potrafi {zapewnić|zagwarantować} dziecku {odpowiedni|stosowny|adekwatny} {rozwój|postęp} {poprzez|przez} {zapewnienie|gwarancję|pewność} mu bezpiecznego {domu|mieszkania|lokalu mieszkalnego|lokalu}, przynależności do rodziny, miłości, {ale|niemniej jednak} {też|również|także} szansy na zaspokojenie potrzeby więzi z kimś bliskim. W rodzinach zastępczych kary cielesne w przeważającej ilości nie są stosowane, {ponieważ|gdyż} opiekuni kierują się dobrem dziecka, nie chcąc pogarszać jego sytuacji psychicznej i emocjonalnej. {Natomiast|Jednak|Jednakże} w rodzinach zastępczych istnieje problem z nauką dzieci przysposobionych a opiekunowie nie {mają|posiadają} {pieniędzy|gotówki|kasy} na dodatkowe lekcje, sami {też|również|także} nie {mają|posiadają} czasu {by|aby|żeby|ażeby} pomóc. Dobrą wiadomością {jest|bywa} to, że dzieci takie raczej łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, są {zazwyczaj|częściej|najczęściej|bardzo często|często|częstokroć|przeważnie|w bardzo wielu przypadkach|w bardzo wielu sytuacjach|w wielu przypadkach|w wielu sytuacjach|w ogromnej liczbie przypadków|w dużej liczbie przypadków|w znaczącej liczbie przypadków|w znaczącej liczbie sytuacji|w większości przypadków|w większości sytuacji|w większości wypadków|w wielu wypadkach|w większości wypadków|w zdecydowanej większości przypadków|w ogromnej liczbie przypadków|w większości} pogodne i pozytywnie nastawione do życia. {Ilość|Liczbę|Wartość} rodzin zastępczych {jest|bywa} na razie zbyt mała, a potrzeby są o {wiele|kilka} {większe|obfitsze}, {aby|żeby|ażeby|by} ta sytuacja mogła się {zmienić|przemienić|zmodyfikować|wyedytować|skonwertować|przekształcić|przerobić} {należałoby|należy} wprowadzić {kilka|wiele} {zmian|przemian|modyfikacji|konwersji|przekształceń|przeróbek} w ustawach.