Nowy członek rodziny

Kiedy w rodzinie pojawia się nowy, mały członek, to na rodzicach stawia się obowiązek wychowania dziecka i zapewnienia mu godziwych warunków życia. Wychowanie bywa procesem przystosowania dziecka do życia w ustalonym społeczeństwie. Prawie każde społeczeństwo odznacza się własnymi przesłankami do tego jak posiada wyglądać i jak zachowywać się obywatel.

Wychowanie dziecka

Przesłanki te budowane są na podstawie historii danego państwa, na jego tradycji i zwyczajów, które zmieniają się poprzez wieki. To rodzice posiadają obowiązek przekazania i nauczenia spersonalizowanych potomków zasad życia i postępowania w danej sytuacji. W ogromnej liczbie przypadków czasami rodziców w kwestii wychowania paraliżuje strach i obawa przed nieprawidłowym pokierowaniem dzieckiem, co ma możliwość być przyczyną braku odnalezienia się dziecka w danym systemie wartości i społeczeństwie.

Zaufać swojemu dziecku

Tak de fakto podczas wychowania dziecka rodzice popełniają jeden kardynalny błąd – uważają oni dziecko za swoją własność, przez co nie pozwalają mu na indywidualne doświadczenie życia oraz nie potrafią w pełni zaufać swojemu dziecku w różnych kwestiach związanych z życiem.