Dziecko a prawo

Według prawa Rzeczpospolitej Polskiej, familią nazywa się już związek małżeński dwojga osób, mężczyzny i kobiety, natomiast w pojęciu większości małżeństw jest to rodzina niepełna, rodzina, w której brakuje jeszcze tego najważniejszego w ich rozumieniu pierwiastka – dziecka. Uważają oni, iż rodzinę wytwarza dopiero dziecko, które wkracza w ich życie i zmienia każdego z nich zarówno od strony fizycznej jak i od strony emocjonalno-psychologicznej. Takie zmiany zachodzą najbardziej w umyśle i fizjonomii kobiety, która wydaje na świat potomka podczas niewyobrażalnego bólu.

Poświecenie to bywa poświęceniem „okraszonym” gigantyczną miłością do dziecka, która z racji swojego istnienia niejako zakrywa czy również przyćmiewa wszelkie niedogodności w postaci bólu i strachu przed nieznanym. Nieznane znaczy w tym przypadku ze 100% pewnością miłość a priorytetowo jego nieodłączną cześć zwaną troską i obawą o przyszłe lata i o zdrowie nowo narodzonego członka rodziny i społeczeństwa. W sercu rodziców rośnie także obawa, co do właściwego wychowania i przygotowania dziecka do życia.