Budowa kolumbarium powrotem do starożytnej tradycji

Od tysięcy lat człowiek żegna swoich bliskich w wyznaczonych miejscach, tak by wracać tam i wspominać. W zależności od kultury i czasów sposób grzebania zmarłych ewoluuje w różne formy lub wraca do prastarych obrzędów.

Powrót do epoki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, czyli budowa kolumbarium jest odpowiedzią na problemy zagospodarowania przestrzeni cmentarza. To również piękny powrót do starych tradycji. Obecnie przepełnione grobami cmentarze ewidentnie potrzebują modernizacji.

W starożytnym Rzymie kremowano zmarłych, a urny z ich prochami wstawiano w szeregi potężnych prostopadłościennych budowli zwanych kolumbariami. Dziś wraca tradycja kremacji, tylko zmienił się zasadniczo rodzaj, i wygląd kolumbarium. Wykonanie tej budowli ma szereg zalet natury praktycznej. Dzisiejsze ściany pamięci są konstrukcjami mniejszymi i bardziej zindywidualizowanymi zlokalizowanymi na terenie cmentarza. Zaznaczyć również należy, że w przepisach prawnych dotyczących kolumbarium budowa taka musi nastąpić w pobliżu krematorium.

Dawniej pod ziemią, dziś pod niebem

W czasach starożytnego Rzymu była to budowla podziemna, dziś powstaje na tle krajobrazu nekropolii i powinna być pieczołowicie wykonana. W założeniach projektu kolumbarium budowa elementów takich jak tabliczki z nazwiskiem, czy nisze w piętrowych rzędach i jest często traktowana bardzo artystycznie. W niszach umiejscawia się urny z prochami zmarłych oraz montuje marmurowe tabliczki z ich imionami.

W kolumbarium wykonanie zdobień zleca się często artystom potrafiącym wybrać idealne formy i wzory, które pięknie wkomponują się w płytę pamiątkową. Elementy wzornictwa na granitowej tablicy, czy będą minimalistyczne czy bogate są dopasowane do wyboru klientów.

Budowa kolumbarium

Po zaprojektowaniu rozbudowanego na kilkadziesiąt nisz kolumbarium budowa wygląda wręcz imponująco. Takie projekty są realizowane, szczególnie na większych cmentarzach z odpowiednimi miejscami do zagospodarowania. W dużych aglomeracjach cmentarze nie mające już miejsca na rozbudowę również coraz częściej sięgają po to rozwiązanie szczególnie, że wrasta liczba osób pragnących skremować ciała swoich bliskich.

Kolumbaria niegdyś były zbiorowymi podziemnymi grobowcami. Nadal pełnią podobną funkcję, choć pod niebem i tworzą wyjątkowe miejsca upamiętnienia tych co odeszli.

Zobacz realizacje: http://kolumbarium.pl/realizacje.html