Nowy członek rodziny

Kiedy w rodzinie pojawia się nowy, mały członek, to na rodzicach stawia się obowiązek wychowania dziecka i zapewnienia mu godziwych warunków życia. Wychowanie bywa procesem przystosowania dziecka do życia w ustalonym społeczeństwie. Prawie każde społeczeństwo odznacza się własnymi przesłankami do tego jak posiada wyglądać i jak zachowywać się obywatel.

Dziecko a prawo

Według prawa Rzeczpospolitej Polskiej, familią nazywa się już związek małżeński dwojga osób, mężczyzny i kobiety, natomiast w pojęciu większości małżeństw jest to rodzina niepełna, rodzina, w której brakuje jeszcze tego najważniejszego w ich rozumieniu pierwiastka – dziecka.