Rozbita rodzina

Coraz w bardzo wielu przypadkach zdarza się także w Polsce, że rodziny rozpadają się, dochodzi do rozwodu, rodzice się rozchodzą a dziecko odczuwa to bardzo boleśnie. Dziecko w wieku do ok.15 – 16 lat jest istotą, która jeszcze dostatecznie nie przystosowała się do warunków życia w społeczeństwie i niestety nie jest w stanie poradzić sobie samo w takiej sytuacji. Dziecko w takiej sytuacji nie wie, co posiada robić, w głowie głębią się koncepcji a ono samo ukrywa uczucia, które w niedalekiej przyszłości mają możliwość negatywnie odbić się na jego psychice.

Nowy członek rodziny

Kiedy w rodzinie pojawia się nowy, mały członek, to na rodzicach stawia się obowiązek wychowania dziecka i zapewnienia mu godziwych warunków życia. Wychowanie bywa procesem przystosowania dziecka do życia w ustalonym społeczeństwie. Prawie każde społeczeństwo odznacza się własnymi przesłankami do tego jak posiada wyglądać i jak zachowywać się obywatel.

Dziecko a prawo

Według prawa Rzeczpospolitej Polskiej, familią nazywa się już związek małżeński dwojga osób, mężczyzny i kobiety, natomiast w pojęciu większości małżeństw jest to rodzina niepełna, rodzina, w której brakuje jeszcze tego najważniejszego w ich rozumieniu pierwiastka – dziecka.