Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza bywa wielką szansą dla dziecka pozbawionego spersonalizowanych rodziców. Bywa to środowisko, w którym najważniejszą rolą bywa opieka i wychowanie dziecka, które nigdy nie poznało prywatnych rodziców. Instytucja ta potrafi zapewnić dziecku odpowiedni postęp poprzez gwarancję mu bezpiecznego lokalu mieszkalnego, przynależności do rodziny, miłości, niemniej jednak także szansy na zaspokojenie potrzeby więzi z kimś bliskim.