ADHD u dziecka

ADHD jest chorobą dziecięcą u podłoża, której leży specyficzny typ pracy mózgu dziecka, w wyniku, czego dziecko staje się skłonne do niekontrolowanych zachowań , a oprócz tego osłabia się zdecydowanie zdolność skupienia uwagi na pewnej rzeczy poprzez dłuższy czas. Choroba ta dzieli się na trzy grupy objawowe.

Nadruchliwość dziecka

Pierwszą z nich jest nadruchliwość, w wyniku, której dziecko odznacza się większą ruchliwością w przyrównaniu do innych rówieśników, mówiąc ogólnie, dziecko chore na ADHD nie ma możliwość pozostać w jednym miejscu w wielu wypadkach zmieniając miejsce znajdowania się i zabawy. Kolejną grupą zachowań jest impulsywność.

Impulsywne zachowanie

Dziecko impulsywne nie ma możliwość powstrzymać się przed działaniem, które może być sprzeczne ze sytuacją w danej chwili. Końcową grupą wchodzących w ekipę chorobowy ADHD są zaburzenia koncentracji wątpliwości. Praktycznie bardzo ciężko odróżnić można dzieci zdrowe od dzieci chorych na ADHD, ponieważ nie koniecznie wszystkie grupy zaburzeń wolno zaobserwować u pacjenta, też ich intensywność może być różna. Dla rozpoznania dokładniejszego, przyjmuje się jeszcze takie kryterium jak wpływ zaburzeń na pacjenta.